This page is available in following languages              

Over EU 2020 Going Local

 

EU 2020 Going Local is een kapitalisatie project mede gefinancierd door het INTERREG IVC programma, dat begonnen is in oktober 2010 met een totaal budget van 1,5 miljoen euro. Het partnerschap bestaat uit 14 partners van 9 EU lidstaten. De partners van het project zijn:

- Sormland Regional Council, Zweden
- Örebro Regional Development Council, Zweden
- Ministerie van Economie, Energie, Bouw, Huisvesting en Transport van Noord Rijn-Westfalen in Duitsland
- Stad van Duisburg, Duitsland
- Regional Development Agency of the Ljubljana Urban region, Slovenië
- Riga Planning Regio, Letland
- Zemgale Planning Regio, Letland
- Stoke-on-Trent City Council, Groot-Britannië
- Gemeente Schaerbeek, België
- Ministerie van duurzame ontwikkeling en infrastructuur, Luxemburg
- Provincie Gelderland, Nederland
- Regio Achterhoek, Nederland
- Local Government Yorkshire and Humber, Groot-Britannië
- Gemeente Cartaxo, Portugal

Dit kapitalisatie project focust op het overbrengen van ‘Good Practices’, die al eerder zijn ontwikkeld en bekend zijn bij de partners, naar structurele fondsen programma’s in de partner regio’s.

Het is de bedoeling dat door middel van regionale coöperatie het project mee gaat helpen aan een effectieve uitvoering van het EU 2020 Strategie op zowel lokaal als regionaal niveau.

Nadat de groei strategieën van de EU geformuleerd en beoogd zijn op nationaal niveau, moet de uitvoering op maat gemaakt worden voor de verscheidene Europese landen, maar ook naar de behoeften en omstandigheden op regionaal en lokaal niveau. Een succesvolle uitvoering van het EU beleid kan niet gerealiseerd worden zonder actieve participatie van alle betrokken stakeholders: politici, overheden, organisaties, bedrijven en lokale bevolking. Door de Good Practices van alle partners op het gebied van energie en duurzaam transport te delen en over te brengen naar elkaar worden alle stakeholders meegenomen.

Het project wordt uitgevoerd door middel van workshops, conferenties, ‘site visits’ en ook het voortdurende werk in de deelnemende regio’s.

Doelen
EU 2020 Going Local is een kapitalisatie project. Omdat de Good Practices al bekend zijn, ligt de focus binnen het project op het overbrengen van de Good Practices in de structurele fondsen programma’s in het sub-thema “Energie en Duurzame transport”. Good Practices die bewezen zijn in één van de partner regio’s worden daarna overgenomen in de regionale programma’s van andere partner regio’s. Hierdoor wordt het partnerschap verder verbeterd en wordt het regionale beleid verder gemoderniseerd. Om het overkoepelende doel te behalen zijn drie onderliggende doelen aangegeven:
- Good Practices uitdragen naar elkaar binnen het partnerschap om zo kennis van al opgedane ervaringen en het Europese netwerken op het gebied van energie effectiviteit en duurzaam transport te verbreden;
- Het verbeteren van regionaal beleid door een proces van identificeren en opnemen van Good Practice voorbeelden in de doorgaande programma’s door project partners gezamenlijk met lokale en regionale politici;
- Motiveren van lokale en regionale politici om meer betrokken te raken bij EU strategieën op het gebied van duurzaamheid door te laten zien dat lokale en regionale Good Practices wel invloed hebben op het behalen van nationale en EU doelen.

Inhoud van het project
Het idee omtrent het EU 2020 Going Local project is ontstaan vanuit een gezamenlijk begrip dat een succesvolle uitvoering van het Europees beleid goed moet passen bij de specifieke lokale behoeften en omstandigheden. Hiervoor is een actieve participatie van alle betrokken stakeholders nodig. De uitdaging om een (verticale) dialoog tussen bijv. Europese politici/stakeholders en regionale of lokale politici/stakeholder over de uitvoering van het Europees beleid te houden is goed bekend bij de betrokken regio’s.

Binnen deze context heeft de hoofdregio (Lead Partner) Sörmland Regional Council een Good Practice genaamd “de Sörmland strategie”. Dit is een management control systeem voor verbeterde uitvoering op regionaal en lokaal niveau en een bottom-up model dat dient als een communicatie benadering.

Het sub-thema voor het project is “Energie en Duurzaam transport”. Omdat een meerderheid van de landen binnen het partnerschap behoren tot de dichtst bevolkte gebieden van Europa, zijn hoge CO2 emissies en vervuiling belangrijke uitdagingen. Daarom is dit sub-thema erg belangrijk voor het partnerschap. Het project heeft daarnaast vier sub-thema’s onder de paraplu van “Energie en Duurzaam transport” vastgesteld:
- Lokaal/Regionaal klimaat impact en duurzaam management controle systeem
- Duurzame energie en afval naar energie
- Energie efficiënte maatregelen
- Duurzame Publiek transport en niet-gemotoriseerd transport
De Good Practices zijn onderverdeeld in deze vier subthema’s.

De partners maken zelf een individueel Actie Plan binnen een bepaald tijdpad, die gebaseerd is op uitwisseling van de Good Practices en ervaringen. Het doel van de actieplannen is om de geselecteerde Good Practices onderdeel te laten uitmaken van de Structurele Fondsen Programma.

Aanpak
EU 2020 Going Local organiseert de uitwisseling van ervaringen door een aantal workshops en partner bijeenkomsten. Na de start van het project, is er een poule van Good Practices gemaakt. Op basis van de prioriteiten die gemaakt zijn door lokale en regionale strategieën en uitwisseling met de partners, kiest elke regio zelf welke interesse nog grondiger wordt uitgewisseld. Deze grondigere uitwisseling wordt uitgevoerd in kleinere werkgroepen tussen de regio’s die geïnteresseerd zijn in dezelfde specifieke Good Practice model. Deze verdere uitwisseling is de basis om het Actie Plan van elke partner verder uit te werken. De Actie Plannen geven aan hoe de Good Practices overgedragen en uitgevoerd worden en onder welk programma het wordt uitgevoerd. Aan het eind van deze fase van het project, zullen de bijeenkomsten gefocust worden op hoe de concepten van de Actie Plannen er uit zien, om zo een hoge kwalitatieve uitvoering te garanderen.

Het project is een multilevel overheidsbenadering om intensieve communicatie met de mensen van de verschillende partner regio’s en andere stakeholders op nationaal en Europees niveau te onderhouden. De thematische uitwisseling wordt gedaan door werkgroepen van het hele partnerschap, bijeenkomsten van het ‘Political Board’ en kleinere werkgroepen die zich bezig houden met het overbrengen van Good Practices. Een Political Board bestaat uit lokale en regionale politici van de partner regio’s, die betrokken zijn bij het opstellen van het regionaal beleid. De taak van het Political Board is voornamelijk om politieke steun te krijgen voor het project en steun te geven aan de verspreiding van de goede voorbeelden en de ervaringen.